Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

Barns delaktighet i förskolans dokumentation

I många förskolor brottas man med frågan om hur barnen kan bli eller göras delaktiga i förskolans dokumentation. Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Katarina Elfström Petterssons studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att man använder pedagogisk dokumentation, utan att de kan bli mer eller mindre delaktiga oavsett vilken dokumentationsmetod som används.

 

Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger (förskollärare och barnskötare) skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare. Denna artikel fokuserar dessa nya pedagogroller och deras betydelse mot bakgrund av tidigare former av inskolningsmodell (er).

 

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal

Det är fri lek i förskolan. Otto och Lisa sitter framför datorn och spelar. Datorspelet de använder handlar om gubben Pettsons katt Findus som leker skeppsbrott, vilket innebär att spelaren ska föra Findus genom en hinderbana som går ut på att inte nudda golvet i Pettsons sal. Det är Otto som håller i musen och Lisa sitter engagerat bredvid och deltar genom att kommentera spelet. Samtidigt som barnen spelar så diskuterar de även andra saker.

Arkiv

Ja tack, jag vill veta när en ny artikel publiceras

E-post:

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Facebook


Arkiv

Ja tack, jag vill veta när en ny artikel publiceras

E-post:

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Facebook

Inblickar i folkbildning

Inblickar i folkbildning

Venue har tillsammans med Bildningsförbundet Östergötland genomfört en skrivarcirkel för folkbildare. Resultatet blev sju artiklar om folkbildning. I dessa artiklar ger verksamma på studieförbund och folkhögskolor i regionen och tre artiklar av forskare från Linköpings universitet olika inblickar i frågor som folkbildning står inför idag.


Inblickar i specialpedagogik

Inblickar i specialpedagogik

Venue riktar fokus mot specialpedagogik. Fem skribenter, som representerar regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, lyfter upp frågor som är angelägna idag