Inblickar i folkbildning

Folkbildning
Venue har tillsammans med Bildningsförbundet Östergötland genomfört en skrivarcirkel för folkbildare. Resultatet blev sju artiklar om folkbildning. I dessa artiklar ger verksamma på studieförbund och folkhögskolor i regionen och tre artiklar av forskare från Linköpings universitet olika inblickar i frågor som folkbildning står inför idag.

Tanken är att skildra ett möte, där berättelser om folkbildningens vardag flätas samman med bilder från forskningens vardag. Lagda tillsammans blir de mer än enskilda artiklar för sig. Som när flera fibrer tvinnas samman och skapar en tråd.

Vi tänker på dessa artiklar i form av en "kunskapstråd" om folkbildning – som påminner om hur utmaningar och engagemang, på olika arenor, ständigt går om lott.

 

Sofia Zouagui 1001 Inventions – en historisk aha-upplevelse

Av Sofia Zouagui. En av de senaste årens mest framgångsrika internationella vandringsutställningar visas nu på Värmlands Museum. Utställningen ”1001 Inventions” synliggör muslimers och islams bidrag till den västerländska kulturen och är därför ett viktigt redskap i strävan att förändra en felaktig historieskrivning.

Marlene Karlsson De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen

Av Marlene Karlsson. Studieförbund ger mycket mer än en möjlighet att utveckla en hobby. De är framför allt ett viktigt redskap för integrationen och kan ge livskvalitet, rörlighet och trygghet åt nya svenskar.

Ulf Olsson Deltagandets villkor

Av Ulf Olsson. Folkhögskolans allmänna kurser är i dag en mötesplats för kursdeltagare med en mängd olika erfarenheter av tidigare studier och med olika motiv för sina studier. Dessa olikheter är till största del berikande för folkhögskolans verksamhet. Men kursdeltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen enligt sina förutsättningar påverkas till stora delar av villkoren för deras studiefinansiering.

Ulrika Lindahl Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen

Av Ulrika Lindahl. Samhällsutvecklingen påverkar folkbildningen. Vi ställs inför både möjligheter och svårigheter i en tid av ständig förändring, då det livslånga lärandet spelar en viktigare roll än någonsin både för samhället och för individen. Därför måste kunskapsleverantören vara beredd till anpassning för att i hård konkurrens vara ett attraktivt val för den enskilde som söker ny kunskap.

Lars Sjöstrand Ett meningsfyllt styrelsearbete

Av Lars Sjöstrand. Vad är det som gör ett styrelsearbete meningsfullt, både för verksamheten och för styrelsens ledamöter? Lars Sjöstrand delar generöst med sig av 15 års erfarenheter av styrelsearbete och visar hur det meningsfulla konkret visar sig i verksamheten.

Sara Bokvist
Folkbildningen behöver ett ansikte

Av Sara Bokvist. Staten har formulerat fyra syften med folkbildningen. De statliga anslag vi studieförbund får, ska ge oss möjlighet att uppfylla dessa syften. En av folkbildningens framtida utmaningar är att vi på ett tydligare sätt måste kunna visa vad de statliga anslagen faktiskt leder till – vi måste ge folkbildningen ett ansikte.

Mats Kindell Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning

Av Mats Kindell. I vårt moderna samhälle, där medvetenhet och bildning skapat förståelse mellan människor, ökar paradoxalt nog utanförskap hos vissa. Individer faller ständigt ur ett fyrkantigt utbildningsväsende och har svårt att finna sin plats i vuxenvärlden. Där kan folkhögskolorna erbjuda en väg framåt.

Per Andersson Folkhögskollärare som folkbildare

Av Per Andersson. Folkhögskollärarna framstår som folkbildare med ett visst uppdrag. Men hur förhåller sig folkhögskollärarna till den idégrund som finns för skolans verksamhet? Per Andersson har undersökt hur lärarna ser på sitt arbete, kompetensbehoven samt förhållandet mellan individens utveckling och den samhälleliga inriktningen.

Magnus Dahlstedt Tillbaka till framtiden - Om medborgarideal, välfärd och valofrihetens politik

Av Magnus Dahlstedt. Det är lätt att bli nostalgisk när man blickar ut över dagens politiska landskap. I spåren efter den globala finanskrisen står ekonomier till både söder och öster närmast på ruinens brant. Åtstramning, sanering, budgetbalans, sunda finanser, konkurrenskraft är politiska ledstjärnor. Välfärdssystemen görs mer kostnadseffektiva. Inkomstklyftorna ökar.

Andreas Fejes Vuxna elevers medborgaraktiviteter i och utanför vuxenutbildning och folkbildning

Av Andreas Fejes. Utbildning i Sverige ska skola demokratiska medborgare. Men det är inte självklart att eleverna har sociala och materiella resurser att delta i medborgaraktiviteter. I en pilotstudie visar Andreas Fejes hur man kan bredda diskussionen av vad medborgarskap och utbildning innebär.